Aquapark Koszalin - strona główna

WITAMY NA STRONIE GŁÓWNEJ

Witamy na oficjalnej stronie internetowej koszalińskiego Aquaparku. Od dziś będą mogli Państwo znaleźć tu najświeższe informacje dotyczące prac związanych z powstaniem nowego kompleksu wodno - rekreacyjnego w naszym mieście.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

AKTUALNOŚCI

2014.01.21

Aquapark: widać już fundamenty

W połowie października ubiegłego roku firma Warbud SA weszła na plac budowy koszalińskiego parku wodnego. Od tego czasu prace systematycznie postępują i już widać fundamenty przyszłego aquaparku.

Do połowy stycznia pogoda sprzyjała budowlańcom, choć bywała kapryśna – wystarczy wspomnieć huragan Ksawery, który zniszczył część ogrodzenia placu budowy. Szkody nie były znaczne i szybko zostały naprawione. Obecnie prace postępują bez zakłóceń. Teren budowy jest zabezpieczony, ogrodzony i oznakowany oraz uporządkowany. Główne roboty ziemne zostały zakończone w grudniu. Pod koniec roku rozpoczęły się prace związane z uzbrojeniem i wylaniem płyty fundamentowej oraz rozpoczęto montaż instalacji podposadzkowych. Te prace nadal trwają.
Na budowie w chwili obecnej pracuje sprzęt ciężki: koparki podsiębierne, minikoparki, spycharka, walec, wywrotki. Wykonawca, czyli firma Warbud SA, zatrudnia w Koszalinie własny zespół, a dodatkowo korzysta z usług firm podwykonawczych. W sumie na placu budowy pracuje obecnie ok. 40 osób.

2013.10.14

Oświadczenie Zarządu Obiektów Sportowych sp. z o.o. w Koszalinie

W związku z doniesieniami prasowymi, informującymi o zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego kołobrzeskiego przedsiębiorcy Bogdana K., właściciela firmy Kornas Development, oświadczamy, że ZOS sp. z o.o. 21 sierpnia 2013 r. definitywnie zakończył jakąkolwiek współpracę z Kornas Development. Na mocy podpisanej tego dnia ugody sądowej zakończyliśmy spór, jaki toczył się w sprawie przerwania przez Kornas Development prac na terenie budowy koszalińskiego parku wodnego w rejonie ulic Rolnej, Gdańskiej i Kopernika. ZOS sp. z o.o. wypłacił firmie Kornas Development wynagrodzenie za zinwentaryzowane i wykonane prace. Od początku współpracy z Kornas Development, czyli od 20 lipca 2012 r., ZOS sp. z o.o. wypłacił tej firmie 1,55 mln zł netto.

Od 2 października wykonawcą robót budowlanych na terenie koszalińskiego parku wodnego jest wybrana w przetargu spółka Warbud SA.

2013.10.02

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych sp. z o.o.

Umowa z Warbudem podpisana

Dzisiaj, 2 października 2013 r., została podpisana umowa z warszawską firmą WARBUD na wybudowanie parku wodnego w Koszalinie. Zgodnie z umową inwestycja ma się zakończyć w ciągu 21 miesięcy.

Swoje podpisy pod umową w obecności Piotra Jedlińskiego, prezydenta Koszalina, złożyli Wojciech Gerber, członek Zarządu WARBUD SA oraz Paweł Połaniecki, nowy członek Zarządu ZOS sp. z o.o.

Wartość inwestycji prowadzonej w imieniu Miasta Koszalin przez ZOS sp. z o.o. wynosi ok. 86 milionów złotych brutto, ale ZOS odliczy podatek VAT, więc faktyczny koszt budowy wyniesie ok. 70 milionów złotych. Kiedy będzie możliwa kontynuacja prac przy ul. Rolnej w Koszalinie? WARBUD na przejęcie placu budowy ma 2 tygodnie od daty podpisania umowy, jednak firmie, tak jak mieszkańcom Koszalina, zależy na czasie, więc zadeklarowała przejęcie placu już w przyszłym tygodniu.

2013.09.19

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych sp. z o.o.

Otwarcie ofert

19 września, o godz. 12, w siedzibie Zarządu Obiektów Sportowych sp. z o.o. w Koszalinie, odbyło się otwarcie oferty, jaka wpłynęła w związku z postępowaniem przetargowym na zadanie pn. „Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie”. Złożyła ją warszawska firma Warbud SA, proponując cenę 86 069 589 zł brutto.

Chciałbym jednocześnie przypomnieć, że firma Warbud po raz drugi złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym. Poprzednio, 1 stycznia 2012 roku, w postępowaniu pn. „Budowa pod klucz z pierwszym wyposażeniem kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie”, Warbud SA zaproponował 127 412 242,47 zł brutto. Wybrana pierwotnie przez komisję przetargową w 2012 roku wrocławska spółka Wrobis chciała wybudować aquapark za 84 747 000 zł.

W najbliższym czasie komisja przetargowa będzie analizowała ofertę pod kątem formalnym, następnie podejmie decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty Warbud SA.

2013.07.31

Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej i dokończenie budowy - ogłoszenie o zamówieniu

Na stronie "Przetarg na przeprojektuj i wybuduj - dokumenty" umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ. Nazwa nadana zamówieniu: 7ZP/13 Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie.

2013.04.09

Przetarg na projekt zamienny - wyjaśnienia treści SIWZ

Na stronie "Przetarg na projekt zamienny - dokumenty" umieszczono do pobrania wyjaśnienia treści SIWZ. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej projektu podstawowego PB i PW oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla budowy Kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie w rejonie ulic: Gdańska, Rolna i Kopernika, działka nr 241/5, obręb 18.

2013.04.01

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Przetarg na poprawienie projektu aquaparku

Do 17 kwietnia można składać oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej koszalińskiego parku wodnego oraz na nadzór autorski nad budową. ZOS sp. z o.o. w imieniu inwestora, miasta Koszalin, ogłosił przetarg.

Konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej wynika z wad projektu podstawowego – eksperci powołani do oceny projektu stwierdzili rażące błędy w konstrukcji obiektu. Pracownia autorska nie zgodziła się z tą oceną i odmówiła wykonania poprawek. W tej sytuacji ZOS sp. z o.o. został zmuszony do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji zamiennej.

Firmy, które chciałyby przystąpić do przetargu, muszą wpłacić 15 tys. złotych tytułem wadium, wykazać się wiedzą oraz stosownym doświadczeniem. W tym celu muszą udowodnić, że w ciągu trzech ostatnich lat realizowały podobne zlecenia oraz że wykonały je należycie. Muszą też dołączyć do dokumentacji szczegółowy wykazu podobnych usług, wykonanych w ciągu trzech ostatnich lat.

Oferty można składać do 17 kwietnia.

2013.03.25

Przetarg na projekt zamienny - ogłoszenie o zamówieniu

Na stronie "Przetarg na projekt zamienny - dokumenty" umieszczono ogłoszenie o zamówieniu. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej projektu podstawowego PB i PW oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla budowy Kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie w rejonie ulic: Gdańska, Rolna i Kopernika, działka nr 241/5, obręb 18.

2013.01.04

Ogłoszenie

Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. poszukuje inspektorów nadzoru autorskiego branży drogowej i sanitarnej.
Wszelkie informacje zamieszczone są na stronie http://zos.koszalin.ibip.pl.
Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert do dn. 18.01.2013 r. w sekretariacie Spółki przy ul. Jedności 4 w Koszalinie.

2012.09.10

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Ruszyła budowa najpiękniejszego aquaparku w Polsce

W poniedziałek, 10 września, o godz. 11, na placu przy ul. Rolnej w Koszalinie uroczystym wbiciem symbolicznej łopaty rozpoczęła się budowa koszalińskiego parku wodnego.
We wrześniu minął rok od kiedy architekci z warszawskiej pracowni Płaskowicki&Partnerzy dostarczyli do Koszalina ostatnie opracowania składające się na dokumentację techniczną aquaparku. W 12 tomach zamknięta została wizja obiektu, który za dwa lata stanie się największą atrakcją miasta i regionu – nie tylko dla jego mieszkańców, ale także dla turystów.

Budowany przy ul. Rolnej aquapark będzie bez wątpienia najpiękniejszym tego typu obiektem w Polsce – architekci nadali mu ciekawą, nowatorską formę architektoniczną, która doskonale wpisuje się w zielone otoczenie Góry Chełmskiej. Ale wyróżni go nie tylko forma – aquapark zaoferuje swoim klientom całą masę atrakcji, niespotykanych w podobnych obiektach Pomorza Środkowego.

Choć koszalinianie już od wielu lat czekają na swój aquapark, prace nad jego koncepcją ruszyły na dobre w 2009 roku. Po żmudnych, długotrwałych, ale koniecznych etapach, polegających w m.in. na przygotowaniu dokumentacji, opracowaniu i sfinalizowaniu koncepcji finansowania inwestycji, wyborze firmy budowlanej, dzięki staraniom wielu osób i instytucji na placu przy ul. Rolnej w Koszalinie można rozpocząć prace budowlane.

Symbolicznie, wbiciem łopaty, zapoczątkowali je: Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska, senator Piotr Zientarski, Andrzej Jakubowski, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, Jakub Pyżanowski, prezes Zarządu Obiektów Sportowych sp. z o.o., który w imieniu miasta prowadzi inwestycję.

Teraz, po tej symbolicznej uroczystości czas na kołobrzeską spółkę Kornas Development, która wygrała przetarg budowlany i 20 lipca podpisała umowę na sfinalizowanie inwestycji. Spółka ma dwa lata na ukończenie prac. Zakres prac zaplanowanych do końca tego roku zakłada zagospodarowanie terenu dla potrzeb budowy, a w szczególności wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, podciągnięcie energii elektrycznej, ogrodzenie placu, wycinkę drzew, uzbrojenie terenu w sieć deszczową, wodociągową, zbiorniki retencyjne, przygotowanie i odwodnienie wykopów, wylanie fundamentów.

Nie będzie problemu z finansowaniem prac, gdyż miasto Koszalin poręczyło spółce ZOS kredyt na sfinalizowanie inwestycji. Linia kredytowa (do wysokości 60 mln zł) w banku PKO BP SA zostanie uruchomiona w momencie zapłacenia pierwszej faktury za wykonane prace. Poważny zastrzyk pieniędzy – 8 mln zł – będzie pochodził z unijnych funduszy, pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt budowy koszalińskiego parku wodnego to ok. 56 mln zł netto (68,9 mln zł brutto). Inwestycja jest objęta pięcioletnią gwarancją.

Co zaoferuje park wodny swoim klientom?

Kompleksowe usługi sportowe i rekreacyjne w:

 • basenie wielofunkcyjnym
 • basenie rekreacyjnym
 • jacuzzi
 • saunę
 • baseny zewnętrzne
 • zespół zjeżdżalni
 • gabinety zabiegowe rehabilitacyjne, kosmetyczne itp.

Aquapark będzie przystosowany zarówno do wymagań osób chcących spędzić aktywnie czas wolny, jak i do osób chcących wypocząć i spędzić czas wspólnie z bliskimi, a także do tych, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie. Na terenie kompleksu będzie można skorzystać z kąpieli wodnych, usług SPA, siłowni, fitness, usług fryzjerskich, kosmetycznych i gastronomicznych.
Parametry techniczne obiektu

 • Powierzchnia użytkowa obiektu: 12 912,72 m2
 • Wysokość budynku: 16,62 m
 • Liczba kondygnacji nadziemnych: 4
 • Liczba kondygnacji podziemnych: 1
 • Długość budynku: 120,86 m
 • Powierzchnia lustra wody (basen wewnętrzny + baseny zewnętrzne + wanny hamowne oraz basen pod zjeżdżalnią-cebulą): 1 634,77 m kw.

 

STREFA WEWNĘTRZNA
Powierzchnia lustra wody 1 278,05 m kw.
Strefa wewnętrzna obejmuje:

 • basen sportowy, powierzchnia 25x16 m, głębokość 1,80 - 2,20 m
 • basen do nauki pływania, powierzchnia 12,50x6 m, głębokość 0,90 - 1,10 m
 • basen dla dzieci, powierzchnia 114,56 m kw, głębokość 0,30 - 0,50 m, atrakcje (m.in. jaskinia, gejzer powietrzny, wodospad rurowy, armata tryskająca wodą, grzybek wodny, kaskada)
 • basen rekreacyjny, powierzchnia 471,88 m kw, głębokość 1,00-1,20 m, atrakcje (m.in. gejzer powietrzny, masaż karku, jaskinia z wodospadem rurowym, masażem karku, masażami ściennymi, gejzer wodny, zjeżdżalnia rodzinna, leżanka z masażem powietrznym)
 • basen sztucznej fali
 • jacuzzi 6-12 osobowe
 • zjeżdżalnie

STREFA ZEWNĘTRZNA
Powierzchnia lustra wody 356,72 m2
Strefa zewnętrzna obejmuje:

 • basen rekreacyjny zewnętrzny 1, głębokość 1,20 m, powierzchnia 122,53 m2, atrakcje (m.in. kanał rwącej rzeki, gejzer powietrzny, masaż ścienny)
 • leżanka z masażem powietrznym
 • masaż karku
 • basen rekreacyjny zewnętrzny 2, głębokość 1,20 m, powierzchnia 199,71 m kw., atrakcje (m.in. zjeżdżalnia rodzinna wielotorowa, siatka do wspinaczki, masaż ścienny, armatka wodna wąska, masaż karku wąski, masaż karku szeroki)
 • basen dla dzieci (zewnętrzny), głębokość 0,15 - 0,40 m, powierzchnia 34,48 m kw.


STREFA SPA

PARTER
łąka słoneczna, łaźnia solankowa, łaźnia parowa, kabina infrared, sauna do rytuałów (sauna sucha o powierzchni wystarczającej do przeprowadzania rytuałów saunowych), sauna fińska, sauna ziołowa (sauna relaksacyjna o temperaturze 50-65 stopni C i dozownik aromatów), grota lodowa, prysznice ślimaki, wypoczywalnia (wyciszone pomieszczenie z muzykoterapią), grota relaksu (5 podgrzewanych leżanek w tym jedna wydzielona za pomocą ścianek przesuwanych ze stanowiskiem lamp kwarcowych do opalania), strefa jacuzzi (3 jacuzzi z różnymi rodzajami wody), zewnętrzne jacuzzi, zewnętrzna sauna.

PIĘTRO
bicze szkockie, hydromasaż, masaż SPA VITAL, łaźnia parowo-błotna, taras (wypoczywalnia z tarasem widokowym i 6-osobowym jacuzzi), gabinety masażu, gabinet kosmetyczny.

2012.07.20

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Koszalinianie mogą odliczać czas do pierwszej kąpieli w aquaparku

Dzisiaj (20 lipca 2012 r.) została podpisana umowa z firmą Kornas Development na wybudowanie koszalińskiego parku wodnego. Inwestycja ma się zakończyć w ciągu dwóch lat.

W ten sposób zamknął się etap projektowy a rozpoczął etap budowlany jednej z największych koszalińskich inwestycji ostatnich lat. Ten bardzo ważny moment – podpisanie umowy między inwestorem, czyli Zarządem Obiektów Sportowych sp. z o.o., a kołobrzeską spółką Kornas Development, nastąpił w piątek, 20 lipca 2012, o godz. 12, w obecności Piotra Jedlińskiego, prezydenta Koszalina. ZOS sp. z o.o. reprezentował prezes Jakub Pyżanowski a firmę Kornas Development – Grzegorz Linkner.

Kołobrzeska spółka ma dwa lata na ukończenie prac. Koszt ich wykonania wynosi ok. 56 mln zł netto (68,9 mln zł brutto). Inwestycja jest objęta pięcioletnią gwarancją. Z jej finansowaniem nie będzie problemu – miasto Koszalin poręczyło w lipcu ubiegłego roku kredyt na sfinalizowanie inwestycji – zaciągnął go ZOS sp. z o.o. Linia kredytowa (do wysokości 60 mln zł) w banku PKO BP SA zostanie uruchomiona w momencie zapłacenia pierwszej faktury za wykonane prace. Poważny zastrzyk pieniędzy – 8 mln zł – będzie pochodził z unijnych funduszy, pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

2012.06.13

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Kornas Development zbuduje aquapark w Koszalinie

Na posiedzeniu niejawnym, w poniedziałek, 11 czerwca, Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Przemysłowego nr 2 Wrobis SA od wyboru w przetargu na budowę aquaparku w Koszalinie konkurencyjnej oferty firmy Kornas Development.

Złożone 31 maja odwołanie spółki Wrobis miało być rozpatrywane przez KIO we wtorek, 12 czerwca. Na ten dzień Izba wyznaczyła termin posiedzenia w sprawie kolejnej decyzji, dotyczącej wyboru wykonawcy koszalińskiego aquaparku. Jednak decyzja ta została podjęta przez Izbę dzień wcześniej i bez udziału stron. Inwestor, czyli ZOS sp. z o.o., został o tym fakcie poinformowany faksem, a nazajutrz do spółki przesłano pisemną treść i uzasadnienie postanowienia. Okazało się, że skargę firmy Wrobis odrzucono, jako przyczynę podając przekroczenie terminu wniesienia odwołania. Według KIO, Wrobis swoją skargę powinien złożyć już w kwietniu, po pierwszym rozstrzygnięciu komisji przetargowej, która na wykonawcę inwestycji wybrała właśnie firmę Wrobis SA, uznając jej ofertę za najkorzystniejszą, choć nie najtańszą. KIO stoi na stanowisku, iż wykonawca (w tym przypadku Wrobis SA) miał interes w złożeniu takiej skargi, bo, choć nawet wygrał przetarg, stawiając zasadne zarzuty przeciwko konkurentowi, mógłby uniknąć odwołania firmy Kornas. Jak wiemy, takie odwołanie faktycznie zostało złożone i przez KIO uznane za zasadne, a jego konsekwencją była utrata przez Wrobis możliwości podpisania wartego 84,7 mln zł brutto kontraktu na budowę koszalińskiego aquaparku i konieczność wyboru przez komisję przetargową najtańszej oferty, złożonej przez Kornas Development.

Przypomnijmy, że to właśnie w ślad za niekorzystną dla siebie decyzją KIO Wrobis złożył rozpatrzoną w poniedziałek skargę, zarzucając w niej Kornas Development złożenie nierzetelnie przygotowanych i niekompletnych kosztorysów, w których pominięto koszty istotnych z punktu widzenia inwestycji materiałów i prac budowlanych. Na tej podstawie wrocławska firma domagała się odrzucenia oferty firmy Kornas lub wykluczenia jej z postępowania przetargowego. KIO ostatecznie w poniedziałkowym postanowieniu odrzuciła tę skargę. ZOS sp. z o.o. podpisze umowę na budowę aquaparku z firmą Kornas Development.

Natomiast w czwartek, 14 czerwca, ZOS sp. z o.o. podpisze umowę z nowym inżynierem kontraktu, wybranym 6 czerwca w przetargu nieograniczonym. Firmą nadzorującą budowę w imieniu inwestora będzie Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów sp. z o.o.

2012.06.06

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

ZOS wybrał inżyniera kontraktu

Znana w regionie firma Rejonowy Zarząd Inwestycji z Człuchowa najprawdopodobniej będzie pełnić funkcję inżyniera kontraktu koszalińskiego aquaparku. W środę, 6 czerwca, komisja przetargowa wybrała jej ofertę jako najkorzystniejszą spośród dziewięciu złożonych podczas przetargu nieograniczonego.

Spółka z Człuchowa wyceniła swoje usługi na 598 tys. zł brutto. Jej poprzednik – Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji z Inowrocławia w marcu złożył wniosek o upadłość. W tej sytuacji inwestor, czyli ZOS sp. z o.o., był zmuszony do zerwania umowy i znalezienia następcy POI.

Na ogłoszony 18 kwietnia przetarg nieograniczony wpłynęło 9 ofert z całej Polski. Pod względem cenowym najkorzystniejsza okazała się oferta RZI z Człuchowa. To firma znana w regionie, istniejąca od 25 lat. Prowadziła wiele inwestycji gminnych i komercyjnych, między innymi krytą pływalnię w Złotowie.

Wszystko wskazuje na to, że zespół ekspertów wchodzących w skład tzw. inżyniera kontraktu już wkrótce będzie mógł zabrać się do pracy – na 12 czerwca wyznaczono termin rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą, która rozstrzygnie o wyborze firmy budowlanej. Przypomnijmy, że zgodnie z poprzednim wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej komisja przetargowa na wykonawcę koszalińskiego aquaparku wybrała spółkę Kornas Development z Kołobrzegu.

Kim jest inżynier kontraktu

Inżynier kontraktu to nie jedna osoba, lecz zespół ekspertów, działających w imieniu inwestora i sprawujących w jego imieniu nadzór nad inwestycją. Kiedy zakończy się procedura wyboru firmy budowlanej, nowy inżynier zajmie się bieżącym zarządzaniem budową oraz pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez cały czas trwania inwestycji, aż do końca okresu rękojmi i gwarancji.

2012.06.01

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

WROBIS walczy o aquapark

W czwartek (31 maja) po południu do Zarządu Obiektów Sportowych sp. z o.o. wpłynęło odwołanie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 2 WROBIS od decyzji komisji, która w wyniku ponownego rozpatrzenia ofert na budowę koszalińskiego parku wodnego na wykonawcę inwestycji wybrała Kornas Development sp. z o.o. Przypomnijmy, że pierwotnie postępowanie wygrał właśnie WROBIS, choć jego oferta cenowa była wyższa od oferty spółki Kornas Development (WROBIS chce budować aquapark za prawie 85 mln zł brutto a Kornas za niespełna 69 mln zł brutto). Wybór ten został zakwestionowany przez Krajową Izbę Odwoławczą w Warszawie, która nakazała wybrać najtańszą firmę, czyli Kornas Development.

Złożone w ZOS sp. z o.o. odwołanie WPBP nr 2 WROBIS jest adresowane do Krajowej Izby Odwoławczej. Przedstawiciele wrocławskiej firmy zarzucają konkurentowi – firmie Kornas – złożenie nierzetelnie przygotowanych i niekompletnych kosztorysów, w których pominięto koszty istotnych z punktu widzenia inwestycji materiałów i prac budowlanych. Na tej podstawie domagają się odrzucenia oferty firmy Kornas lub wykluczenia jej z postępowania przetargowego.

O zasadności odwołania rozstrzygnie Krajowa Izba Odwoławcza.

2012.05.23

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Wybór padł na firmę Kornas

W poniedziałek, 21 maja, zapadła decyzja komisji przetargowej o wyborze kołobrzeskiej firmy Kornas Development Sp. z o.o. na wykonawcę aquaparku w Koszalinie.

Decyzja zapadła po wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, która nakazała Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. ponowne rozpatrzenie ofert przetargowych – tym razem z uwzględnieniem odrzuconej wcześniej oferty firmy Kornas Development Sp. z o.o. Przypomnijmy, że oferta ta, choć najtańsza, została odrzucona podczas pierwszego przetargu z dwóch powodów – formalnej oceny złożonej dokumentacji oraz merytorycznej oceny biegłych z komisji przetargowej, którzy uznali, iż zaproponowana przez tę firmę cena jest zbyt niska w stosunku do przedmiotu robót.

Spółka Kornas odwołała się od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej, która unieważniła wynik przetargu na budowę aquaparku i nakazała ponowne rozpatrzenie ofert z uwzględnieniem najtańszej. Decyzja komisji przetargowej o wyborze firmy Kornas, która zapadła 21 maja, jest konsekwencją wyroku KIO.

Teraz, zgodnie z prawem zamówień publicznych, Zarząd Obiektów Sportowych jako inwestor musi zaczekać 10 dni na ewentualne odwołania. Potem, po przedstawieniu przez wykonawcę harmonogramu i kosztorysów, będzie możliwe zawarcie umowy z firmą, która wybuduje aquapark w Koszalinie.

2012.04.30

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Spółka Kornas odwołała się od decyzji w sprawie aquaparku

W piątek, w godzinach popołudniowych, do Zarządu Obiektów Sportowych sp. z o.o. wpłynęło odwołanie kołobrzeskiej spółki komandytowo-akcyjnej Kornas Development, kwestionujące zasadność odrzucenia oferty, dotyczącej budowy aquaparku w Koszalinie. Firma nie zgadza się z decyzją komisji, która w przetargu na budowę koszalińskiego parku wodnego wybrała ofertę Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 WROBIS SA, choć była ona droższa od oferty Kornas Development. Komisja uzasadniła swoją decyzję, powołując się na formalne braki złożonej przez Kornas Development oferty oraz merytoryczną ocenę biegłych, którzy uznali, iż zaproponowana przez tę firmę kalkulacja cenowa jest zbyt niska w stosunku do przedmiotu robót.

O zasadności odwołania Kornas Development rozstrzygnie Krajowa Izba Odwoławcza.

2012.04.20

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Park wodny w Koszalinie: przetarg zakończony, firma wybrana

Dzisiaj (piątek, 20 kwietnia) została wybrana firma, która ma wybudować koszaliński aquapark. Komisja przetargowa zdecydowała, że będzie to Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego WROBIS SA. Prezes ZOS sp. z o.o. zatwierdził ten wybór.

Choć najtańszą ofertę (niespełna 69 mln zł brutto) złożyła kołobrzeska spółka komandytowo-akcyjna Kornas Development, została ona odrzucona z dwóch powodów – formalnej oceny złożonej dokumentacji oraz merytorycznej oceny biegłych z komisji przetargowej, którzy uznali, iż zaproponowana przez tę firmę oferta cenowa jest zbyt niska w stosunku do przedmiotu robót.

Kolejna pod względem ceny była Grupa Budowlana Alstal z Inowrocławia (budowała m.in Termy Maltańskie w Poznaniu), która proponowała, że zbuduje aquapark w Koszalinie za prawie 81 mln zł brutto. Jednakże ta oferta nie mogła być brana pod uwagę, gdyż firma nie przedłużyła tzw. terminu związania ofertą, co automatycznie ją zdyskwalifikowało.

W tej sytuacji komisja przetargowa uznała, iż najkorzystniejszą ofertę (proponowany koszt inwestycji to dokładnie 84 mln 747 tys. zł brutto) złożyło Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 WROBIS SA, od 1998 roku będące członkiem Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa SA, której strategicznym partnerem jest hiszpański koncern budowlany ACCIONA . Dodatkowo za wyborem tej istniejącej od 60 lat firmy przemawia fakt, iż w swoim budowlanym portfolio ma inwestycję znaną w naszym regionie - aquapark w Ustroniu Morskim. WROBIS prowadzi wiele inwestycji w całej Polsce – między innymi w Szczecinie, gdzie wybudowała i buduje wiele obiektów służby zdrowia, choćby Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. Inwestycjami na naszym terenie zajmuje się Oddział Regionu Zachodniego. Spółka jest znana także w Skandynawii, została zarejestrowana w Konfederacji Norweskich Przedsiębiorców Budowlanych, która zrzesza najbardziej wiarygodne firmy, działające na rynku skandynawskim.

Czy to oznacza, że można już rozpoczynać prace budowlane? Niestety, nie. Zgodnie z przepisami, firmy biorące udział w przetargu mają teraz 10 dni na złożenie odwołania. Jeśli żadne odwołanie nie wpłynie, WROBIS SA przedstawi szczegółowy kosztorys inwestycji wraz z harmonogramem prac i umowa zostanie zawarta. Dopiero wówczas będą mogły rozpocząć się prace budowlane. Natomiast jeśli odwołania wpłyną, trzeba będzie zaczekać na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

2012.04.18

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Poszukiwany inżynier kontraktu

Od dziś (18 kwietnia) firmy zainteresowane świadczeniem usług inżyniera kontraktu koszalińskiego akwaparku mogą zgłaszać swoje kandydatury w przetargu nieograniczonym. Oferty zostaną otwarte 10 maja o godzinie 12.00.

Na czym będą polegały zadania wybieranego po raz drugi inżyniera kontraktu koszalińskiego akwaparku, inwestycji o wartości ok. 74 mln zł brutto? Ponieważ obecnie kończy się procedura wyboru firmy budowlanej, nowy inżynier zajmie się bieżącym zarządzaniem budową oraz pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez cały czas trwania inwestycji, aż do końca okresu rękojmi i gwarancji.

Zarząd Obiektów Sportowych sp. z o.o., który w imieniu miasta prowadzi inwestycję, ogłasza drugi przetarg, gdyż firma POI z Inowrocławia, poprzednio sprawująca funkcję inżyniera kontraktu, złożyła wniosek o upadłość, co było przyczyną odstąpienia od umowy. Wymagania wobec obecnych oferentów zostały zmodyfikowane, a warunki udziału w przetargu zaostrzone. Zostaną rozpatrzone oferty tych firm, które w ciągu ostatnich trzech lat sprawowały funkcję inżyniera podczas budowy co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej o wartości min. 35 mln zł brutto każda, z których przynajmniej jedna była wyposażona w basen.

Firma musi także zatrudniać inżyniera-rezydenta, koordynującego prace całego zespołu, specjalistów doświadczonych w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych, co najmniej po jednym w każdej z poniższych specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej oraz w zakresie technologii basenowej.

Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w sekretariacie Zarządu Obiektów Sportowych sp. z o.o. do 10 maja, do godziny 11.30. Otwarcie ofert nastąpi pół godziny później – o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej nr 19.

2012.04.16

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Unijne złotówki już prawie na koncie

W poniedziałek (16 kwietnia) w koszalińskim ratuszu uroczyście podpisano umowę o dofinansowaniu unijnymi pieniędzmi projektu "Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie".

To już finał starań o unijne pieniądze na największą miejską inwestycję ostatnich lat. Procedura rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, gdy Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował o dofinansowaniu budowy parku wodnego w Koszalinie z funduszy przyznanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Był to skutek umieszczenia inwestycji na tzw. liście indykatywnej projektów kluczowych dla rozwoju regionu. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu stanowiło pierwszy krok ku otrzymaniu poważnego zastrzyku pieniędzy – 8 milionów złotych. Określone w podpisanej w poniedziałek umowie tzw. całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 59 096 784,53 zł, unijne wsparcie stanowi dokładnie 13,5371155362 proc., wkład własny inwestora to 51 096 784,53 zł.

Aby uzyskać dofinansowanie ZOS sp. z o.o., musiał przygotować kilkusetstronicową dokumentację - wniosek aplikacyjny o pozyskanie wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i w styczniu tego roku złożyć ją w instytucji zarządzającej przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.

ZOS zmieścił się we wszystkich terminach, dokumentacja przygotowana w ramach aplikacji przeszła pozytywną weryfikację, a przed nami już tylko ostatni proceduralny krok - złożenie w ciągu 30 dni zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

2012.03.05

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Aquapark w Koszalinie bez inżyniera kontraktu

Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie szuka nowego nadzorcy przyszłej budowy aquaparku. - Niestety, sprawujący dotąd tę funkcję inżynier kontraktu, czyli POI sp. z o.o. z Inowrocławia, złożył wniosek o upadłość – mówi Jakub Pyżanowski, prezes ZOS sp. z o.o.

Inżynier kontraktu to zespół ekspertów, który w imieniu inwestora nadzoruje przebieg prac projektowych, przygotowuje i przeprowadza przetarg budowlany, a także nadzoruje samą budowę. Dba o to, aby kontrakt zawarty pomiędzy inwestorem a wykonawcą był wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi i technologicznymi, zapewniona była należyta jakość dostaw i prac, dotrzymany termin realizacji zlecenia, a ustalona cena nie uległa zmianie. To kluczowa funkcja w trakcie realizacji tak dużej inwestycji jaką jest koszaliński park wodny. Dotąd pełniła ją firma POI z Inowrocławia, która została wybrana dwa lata temu w przetargu spośród pięciu innych oferentów. Firma spełniała wszelkie wymogi, w tym zabezpieczenia finansowego do 500 tys. zł, była wiarygodna pod każdym względem, znana z dużych inwestycji także w naszym regionie - sprawowała funkcję inwestora zastępczego podczas budowy szpitala w Słupsku, funkcję inżyniera kontraktu w projekcie „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” na terenie Białogardu. - Niestety, firma popadła w poważne tarapaty finansowe i nie będzie w stanie wywiązać się ze swojego zadania w Koszalinie – wyjaśnia Jakub Pyżanowski, prezes ZOS sp. z o. o. - Już złożyła wniosek o upadłość, w tej sytuacji dzisiaj odstąpiliśmy od umowy z POI. Jesteśmy zmuszeni po pierwsze do dokończenia przetargu budowlanego bez udziału inżyniera, a następnie do znalezienia jego następcy.

Jak ZOS zamierza sobie z tym poradzić? - Jeśli chodzi o zakończenie trwającej procedury przetargowej, do komisji zaangażowaliśmy już odpowiednich ekspertów na umowy-zlecenia – tłumaczy prezes Pyżanowski. - Będą musieli ponownie zbadać i ocenić oferty. Ustalić, czy wszyscy, którzy zgłosili swój akces, spełniają wymagania formalne. Jeśli chodzi o znalezienie następcy POI podczas etapu budowy, to jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy będziemy szukać drugiej firmy zewnętrznej, czy sami zmierzymy się z tym zadaniem. Ta decyzja zapadnie w krótkim czasie.

Te nieoczekiwane problemy wpłyną na termin rozstrzygnięcia przetargu budowlanego. Już dziś wiadomo, że nowo powołana komisja nie upora się z tym do 12 marca – a wtedy mija termin tzw. udzielenia zamówienia firmie, która zbuduje aquapark. Aby nowo powołani członkowie mogli podjąć jakiekolwiek odpowiedzialne decyzje, musieliby zapoznać się z obszerną dokumentacją w rekordowo krótkim czasie. - A pośpiech w tym przypadku nie jest wskazany – dodaje prezes Pyżanowski. - Dlatego skorzystamy z prawnej możliwości wydłużenia procedury przetargowej o 60 dni. Postaramy się jednak zakończyć przetarg tak szybko, jak to możliwe.

Czy problemy z inżynierem kontraktu będą miały konsekwencje finansowe dla inwestycji? Na usługi inżyniera ZOS wydał ponad 77 tys. zł netto, cały kontrakt opiewał na 592 tys. zł netto. Ponieważ POI nie wywiązało się z umowy, musi zapłacić karę w wysokości 91 125 zł. Dodatkowo ZOS zwrócił się do ubezpieczyciela o wypłacenie odszkodowania na mocy udzielonej gwarancji – z tego tytułu może otrzymać 36 tys. zł.

2012.01.22

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Unijne miliony na aquapark coraz bliżej

Do finału zmierza procedura ubiegania się o dofinansowanie budowy koszalińskiego aquaparku unijnymi pieniędzmi. Dziś Zarząd Obiektów Sportowych otrzymał oficjalne potwierdzenie złożenia wniosku aplikacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Już w październiku ubiegłego roku zarząd województwa zachodnioporskiego zdecydował o dofinansowaniu unijnymi pieniędzmi budowy parku wodnego w Koszalinie. Był to skutek umieszczenia inwestycji na tzw. liście indykatywnej projektów kluczowych dla rozwoju regionu. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu było pierwszym krokiem ku otrzymaniu poważnego zastrzyku pieniędzy – 8 milionów złotych. Oznaczał on, że w dalszej kolejności inwestor, którym jest ZOS sp. z o.o., musi przygotować kilkusetstronicową dokumentację - wniosek aplikacyjny o pozyskanie finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i zlożyć ją w instytucji zarządzającej przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.
ZOS zmieścił się we wszystkich terminach, teraz dokumentacja przygotowana w ramach aplikacji musi przejść pozytywną weryfikację, a po podjęciu ostatecznej decyzji przez instytucję zarządzającą pozostanie już tylko ostatni etap starań o unijne pieniądze, czyli podpisanie umowy na dofinansowanie.

2012.01.13

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

12 chętnych do budowy aquaparku

W czwartek, 12 stycznia, o godz. 11.30, upłynął termin składania ofert przez firmy, zainteresowane budową koszalińskiego parku wodnego. O godz. 12 komisja przetargowa otworzyła oferty, które złożono w siedzibie Zarządu Obiektów Sportowych sp. z o.o. w Koszalinie.

- Cieszymy się, że napłynęło tak wiele ofert od dużych firm, to dobrze wróży tej ważnej dla koszalinian inwestycji – mówi Jakub Pyżanowski, prezes ZOS sp. z o.o. - Długo przygotowywaliśmy się do tego etapu przetargu, chcieliśmy, aby nasze oczekiwania i wymagania były zrozumiałe i przejrzyste, aby nie było żadnych niedomówień, bo tylko takie podejście daje gwarancję wyboru najlepszej firmy, a co za tym idzie – sprawnej realizacji inwestycji.

Otwarcie ofert miało charakter publiczny, odbyło się w asyście dziennikarzy oraz przedstawicieli firm, zainteresowanych przebiegiem przetargu.

Teraz oferty zostaną sprawdzone pod kątem formalnym – komisja wyłoni spośród nich te, które spełniają warunki przetargu. - Kulminacyjny moment przetargu ciągle jeszcze przed nami – przypomina Jakub Pyżanowski. - Będzie nim oczywiście wybór firmy, która wybuduje park wodny w Koszalinie. Zawarcie umowy inwestora, czyli ZOS sp. z o.o., z firmą budowlaną powinien nastąpić najpóźniej w 60 dniu, licząc od otwarcia ofert.

pdf 7ZP-11_Zestawienie_ofert_z_Przetargu_12_01_2012.pdf [39 KB]

2011.12.16

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Firmy zainteresowane budową aquaparku nadal mogą zgłaszać swoje oferty

Firmy chętne do udziału w przetargu na budowę koszalińskiego parku wodnego mogą składać swoje oferty do 12 stycznia 2012 r. Termin został przedłużony z powodu dużej liczby kolejnych zapytań, napływających od firm zainteresowanych przetargiem, oraz koniecznością przygotowania wyczerpujących odpowiedzi. Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. podjął decyzję o wydłużeniu procedury przetargowej.

2011.12.08

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Więcej czasu dla firm zainteresowanych budową aquaparku

Firmy chętne do udziału w przetargu na budowę koszalińskiego parku wodnego mogą składać swoje oferty do 22 grudnia 2011 r. Z powodu dużego zainteresowania inwestycją
i wielu zapytań, Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w porozumieniu z Inżynierem Kontaktu podjął decyzję o wydłużeniu procedury przetargowej.

2011.10.07

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Czekamy na firmę, która zbuduje nasz aquapark!

W piątek rano zapadła decyzja o dofinansowaniu 2 milionami euro (ok. 8 milionami złotych) budowy koszalińskiego aquaparku. ZOS sp. z o.o. w ślad za tym natychmiast ogłosił wyczekiwany przetarg na wybór firmy, która podejmie się tego zadania.

- Najszybciej jak to możliwe ogłaszamy przetarg na wybór firmy budowlanej – mówi Jakub Pyżanowski, prezes ZOS Sp. z o.o., która w imieniu miasta prowadzi inwestycję. Decyzja o ogłoszeniu przetargu zapadła w piątek, 7 października, zaraz po tym, jak Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oficjalnie ogłosił tzw. Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych, które otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Wśród projektów umieszczonych na tej liście znalazł się również koszaliński park wodny. - Bardzo się cieszymy, że pojawiła się możliwość obniżenia kosztów inwestycji o około 8 milionów złotych spodziewanej dotacji – mówi Jakub Pyżanowski.

Kilkunastotomowa dokumentacja tej jednej z największych inwestycji Koszalina ostatnich lat została szczegółowo zweryfikowana przez Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej z Bydgoszczy, czyli tzw. inżyniera kontraktu. Eksperci POI nie mieli do niej istotnych zastrzeżeń, co oznacza, że wygląd i funkcjonalność obiektu pozostaną niezmienione.

Teraz już tylko czas na przetarg. – Zgodnie z prawem minimalny termin na składanie ofert wynosi 40 dni – tłumaczy prezes Pyżanowski. - Zdecydowaliśmy o jego wydłużeniu do 60 dni, aby dać firmom czas na zapoznanie się z obszerną dokumentacją. To bardzo skomplikowana budowla i ogromny obiekt. W związku z tak określonym harmonogramem przetargu, symboliczne wbicie pierwszej łopaty przewidujemy na początek nowego roku.

Jakie kryteria muszą spełnić firmy startujące w przetargu?
O tym będzie można się dowiedzieć dopiero w dniu opublikowania ogłoszenia z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz ze strony www.aquapark.koszalin.pl, na której zamieszczone będzie zarówno ogłoszenie, jak i specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Publikacja oficjalnego ogłoszenia nastąpi w ciągu 5 najbliższych dni.

2011.09.20

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Trwają konsultacje społeczne w sprawie dofinansowania projektów unijnych

Do 6 października będą trwały konsultacje społeczne dotyczące m.in. budowy koszalińskiego aquaparku. Aby wziąć w nich udział, trzeba pobrać formularze ze strony www.um-zachodniopomorskie.pl, wpisać swoje uwagi, opinie i odesłać mailem.

Konsultacje społeczne to kolejny etap procedury związanej z uaktualnieniem tzw. Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Wśród projektów proponowanych do umieszczenia na tej liście na początku września znalazł się również koszaliński park wodny. Inwestycja ma realną szansę na wsparcie kwotą 8 mln zł z Unii Europejskiej, co oznacza zmniejszenie 60-milionowej linii kredytowej, która zostanie otwarta w PKO BP po rozpoczęciu inwestycji.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Każdy, kto chciałby zabrać głos w sprawie aquaparku, musi pobrać stosowne formularze ze strony internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, wpisać swoje rzeczowe uwagi, sugestie, wątpliwości i odesłać je pod adresem ipi@wzp.pl na oryginalnym formularzu do 6 października.

Wszystkie opinie zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. Przedstawi ona także propozycję listy projektów indywidualnych, uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji. Decyzję o ostatecznym kształcie Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podejmie po zakończeniu konsultacji.

W obecnej sytuacji terminy rozpoczęcia i zakończenia wszystkich formalnych czynności związanych z budową koszalińskiego parku wodnego muszą być dostosowane do harmonogramu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

2011.08.25

Wizualizacje aquaparku

Publikujemy dziś nową podstronę aquaparku, na której umieszczono wizualizacje wewnętrzne i zewnętrzne obiektu (program funkcjonalno-przestrzenny) i plan zagospodarowania terenu.

więcej »

2011.07.22

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Są już pieniądze na budowę aquaparku – umowa z bankiem podpisana

Dzisiaj (22 lipca 2011) została podpisana umowa kredytowa pomiędzy Zarządem Obiektów Sportowych a Regionalnym Oddziałem Korporacyjnym PKO BP SA w Koszalinie. Długoterminowa pożyczka inwestycyjna pozwoli na zbudowanie najnowocześniejszego aquaparku w regionie.

W maju br. Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. wybrał w przetargu bank PKO BP SA, który udzieli spółce dwóch kredytów na sfinansowanie budowy kompleksu wodno-rekreacyjnego. ZOS w imieniu miasta prowadzi tę jedną największych miejskich inwestycji ostatnich lat.

Długoterminowe zobowiązanie (w wysokości do 60 mln zł), zaciągnięte przez ZOS pozwoli na sfinansowanie wartości netto inwestycji. Odnawialny kredyt krótkoterminowy (do 3,5 mln zł,) zostanie zaciągnięty na zapłatę podatku VAT. Kredyt będzie spłacony w ciągu 20 lat, z opcją przedłużenia okresu spłaty o dodatkowych 5 lat. Poręczycielem kredytu jest Miasto Koszalin.

Kolejny krok ku sfinalizowaniu inwestycji to przetarg na wybór firmy budowlanej, która wybuduje park wodny.

więcej na stronie ZOS »

2011-06-01

Informacja prasowa Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

Już wiadomo, kto udzieli kredytu na aquapark

W poniedziałek (30 maja) został wybrany bank, który udzieli kredytu na budowę koszalińskiego parku wodnego. Będzie to PKO BP.

Przetarg na kredyt na budowę aquaparku został ogłoszony 6 kwietnia. Swoje usługi zaoferował jeden bank, który spełnia warunki określone w zamówieniu. Oferta została zaakceptowana przez ZOS sp. z o.o. Długoterminowy kredyt inwestycyjny, jaki Zarząd Obiektów Sportowych (w imieniu miasta prowadzi inwestycję) zaciągnie na budowę, wyniesie 60 mln zł, a kredyt odnawialny (na finansowanie podatku VAT) 3,5 mln zł. Kredyt musi być spłacony w ciągu 20 lat, z opcją przedłużenia okresu spłaty o dodatkowych 5 lat. Kredyt poręczy miasto.

Do końca czerwca zostanie zawarta umowa z bankiem, a następnie zostanie ogłoszony przetarg na wybór firmy, która wybuduje koszaliński park wodny.

2011-05-30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg na kredyt

Na stronie "Przetarg na kredyt - dokumenty" umieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2011-05-12

Dalsze wyjaśnienia do specyfikacji - przetarg na kredyt

Na stronie "Przetarg na kredyt - dokumenty" umieszczono dalsze wyjaśnienia do SIWZ z załącznikami.

2011-05-12

Dalsze wyjaśnienia do specyfikacji - przetarg na kredyt

Na stronie "Przetarg na kredyt - dokumenty" umieszczono dalsze wyjaśnienia do SIWZ.

2011-04-28

Dalsze wyjaśnienia do specyfikacji - przetarg na kredyt

Na stronie "Przetarg na kredyt - dokumenty" umieszczono dalsze wyjaśnienia do SIWZ wraz z załącznikiem.

2011-04-22

Wyjaśnienia do specyfikacji - przetarg na kredyt

Na stronie "Przetarg na kredyt - dokumenty" umieszczono wyjaśnienia do SIWZ wraz z załącznikami.

2011-04-09

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na kredyt

Na stronie "Przetarg na kredyt - dokumenty" umieszczono SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami.


Kredyt pozwoli zbudować aquapark

Na stronie "Dla Prasy" w informacji prasowej pt: "Kredyt pozwoli zbudować aquapark" pojawił się film.

2011-04-06

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg na kredyt

Na stronie "Przetarg na kredyt - dokumenty" umieszczono do pobrania ogłoszenie:
"Usługa w zakresie udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego inwestycyjnego do wysokości 60 mln PLN oraz kredytu odnawialnego do kwoty limitu 3,5 mln PLN".


Kredyt pozwoli zbudować aquapark

Na stronie "Dla Prasy" umieszczono informację prasową pt: "Kredyt pozwoli zbudować aquapark"